Jedná se o revizní mapu. Hodnoty nejsou převzaté , ale vše si měříme sami. Každý bod polygonu je stabilizovaný tečkou barvou a číslem. Mapové podklady archivujeme u čtyř  lidí. Na mapování se podílejí pouze jeskyňáři uvedení dole pod mapou v kolonce mapovali. Všem tímto moc děkujeme za užitečnou a potřebnou práci. Pro další výzkum je […]